Cadastru si intabulare

Cadastru si intabulare. Actele principale de proprietate ale oricărui imobil sunt:

  • actul de dobândire al imobilului
  • cadastru
  • intabulare

Cadastru este un plan tehnic obligatoriu de identificare a suprafeţei unui imobil sau teren care se realizează de un cadastrist autorizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. În documentaţia cadastrală sunt reprezentate, limitele de proprietate ale imobilului în cauză, vecinătăţile, adresa de reperare a imobilului respectiv.

Lucrările cadastrale sunt necesare obţinerii numărului cadastral în vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilului şi pot fi solicitate pentru:

  • apartamente
  • terenuri intravilane şi extravilane
  • terenuri cu construcţii
  • pentru actualizarea cărţii funciare cu o construcţie
  • alipiri/dezlipiri de terenuri sau de construcţii
  • etc.

Intabularea este obligatorie pentru deschiderea Cărţii Funciare şi pentru a înscrie definitiv un drept de proprietate. Lipsa unei intabulări înseamnă că un imobil nu are setul actelor de proprietate complet şi nu poate fi înstrăinat sau disponibil pentru alte operaţiuni privind dreptul de proprietate al acestuia.

Cere o ofertă de preţ şi informaţii suplimentare!

Compare listings

Comparaţie